De laatste weken voor de meivakantie

kronkel

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het uitproberen van nieuwe methodes. Hierbij worden de lessen gegeven uit nieuwe methodes om te kijken of we hier volgend schooljaar mee willen starten. Groep 4 is begonnen met rekenen op het chromebook Snappet. Dit vonden ze allemaal erg interessant. Dit is alvast een voorproefje op volgend schooljaar in groep 5. Groep 4 en 5 zijn ook begonnen met Taaljacht. Dit was best even wennen voor de kinderen van groep 5. Ze moesten ineens weer in schriften werken in plaats van op het chromebook.

Kanjertraining
Met de kanjertraining volgen we het verhaal van Max en de zwerver. De zwerver weet nog niet hoe het allemaal hoort. De kinderen helpen hem zodat hij leert hoe hij zich moet gedragen in de maatschappij. Ook kwamen de petten en het oplossen van problemen nog een keer in de lessen voorbij.

Mindset
Om de week hebben de kinderen ook les over groeimindset. Afgelopen week hebben we het boek ‘Mijn fantastische elastische brein’ gelezen. In dit boek hebben we gekeken welke eigenschappen het brein heeft en hoe we het brein kunnen trainen / laten groeien. Door middel van een prentenboek werd het voor de kinderen duidelijk hoe dit in het brein werkt.