Over ons

kronkel

In het hart van het pittoreske dorpje Est staat IKC De Stek. Hier staat onderwijs vanuit de ‘Growth mindset’ centraal. Rond de school en op het plein vind je veel struiken en planten, een bloementuin, een kruidentuin en moestuinen. In de school ontmoet je onze schoolhond en cavia’s. Door de aandacht voor natuur en milieu, leren we kinderen met respect om te gaan met hun omgeving.

 

Tevredenheid
Ouders geven de school een 8,7; de leerlingen een 7,2 en het team een 9,4. Wilt u meer inhoudelijke informatie? Kijk dan op de website van 'Scholen op de kaart'.

update_1_Over ons header

Onze leerlingen wennen al vroeg aan eigen verantwoordelijkheid doordat we werken in combinatiegroepen. Technisch en begrijpend lezen geven we groepsdoorbrekend. Als integraal kindcentrum realiseren we een doorgaande leerlijn, samen met het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang (BSO).

Visie

kronkel

Waarom IKC De Stek?
IKC De Stek biedt de enige school met kinderopvang in een klein dorpje met bijna 600 inwoners. De school is volgens de inwoners van het dorp essentieel voor de leefbaarheid in het dorp. De inwoners steunen daarom het IKC door dik en dun. IKC De Stek is een mooie samenwerking tussen Chapeau en Fluvium. Het IKC biedt kinderdagverblijf, onderwijs en naschoolse opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Ieder kind wordt gezien in de groep.

 

Onze doelen voor de komende jaren
IKC De Stek stelt zich ten doel uitstekend onderwijs te bieden. Kern van onze aanpak is dat we uitgaan van de Growth Mindset. We leren allemaal dezelfde ‘taal’ en ‘beelden’ te gebruiken om te zorgen dat de Growth Mindset verweven is met de hele school. We groeien verder naar een gezond leerlingaantal (min. 50). We continueren onze inspanningen in het kader van ‘Gezonde School’. We verbreden ons onderwijsaanbod voor kunst en cultuur. We specialiseren ons verder in de zorg voor kinderen met een taalachterstand. De samenwerking met Chapeau groeit verder tot een gezamenlijke visie en overeenkomstige benadering van kinderen. Methoden en thema’s worden waar mogelijk op elkaar afgestemd. De kinderen van de dagopvang doorlopen een geleidelijk gewenningsproces naar groep 1. Onze leerlingen verlaten na groep 8 de school als goede burgers die een positieve en actieve rol spelen in de maatschappij. We vernieuwen dit schooljaar een groot deel van ons meubilair en meerdere lesmethodes. Het team leert de basis van ukelele spelen (om het aan de kinderen te kunnen leren). De kleutergroep gaat vaker leren door te ‘spelen in hoeken’ en de oudere leerlingen gaan vaker coöperatief en bewegend leren.

 

Welke normen en waarden sturen ons onderwijs?
Wij zorgen voor een positief en veilig leerklimaat. Basiswaarde is daarbij vertrouwen: durf de ander te vertrouwen en zorg dat een ander jou kan vertrouwen. Ieder kind op onze school leren wij goed lezen, spellen en rekenen. De leerkrachten doen hun uiterste best om een leerling ‘in de leerstand’ te zetten. We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en van onszelf. Inzet en doorzettingsvermogen zijn daarbij belangrijker dan talent. ‘Het geeft niet als je het nog niet kunt, we gaan je helpen het te leren!’ We bieden onderwijs op maat als leerlingen dat nodig hebben, we passen daarbij onze didactiek aan bij de doelen (en passen pas in uiterste instantie de doelen aan).

 

Waarin blinken wij uit?
IKC De Stek is sterk in het motiveren en stimuleren van onze leerlingen. We hebben een goede didactiek en stellen de leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Doordat we een veilig schoolklimaat hebben, gaat er weinig tijd verloren met het oplossen van onderlinge problemen of pestgedrag. We zijn zorgvuldig en volledig in onze communicatie met ouders. Als uw kind extra zorg nodig heeft, stemmen we dat graag met u af. We geven aandacht aan gezond en verantwoord leven (we zijn een 'Gezonde School'). We halen alles uit onze organisatie om onze leerlingen goed onderwijs te geven. Dit kan doordat het team van IKC De Stek hecht, flexibel en daadkrachtig is. 100 % van onze leerlingen behaalt de afgelopen jaren bij de eindtoets het basisniveau (landelijk 96%). Bijna 80 % behaalt het streefniveau (landelijk is dat 60%).

 

In onze schoolgids vindt u alle belangrijke informatie over onze school. Door op de schoolgids te klikken, kunt u hem downloaden. Wilt u liever een papieren exemplaar? Neem dan contact op met de school.

Foto 1 landscape gieters

Team

kronkel

We zijn een team met veel ervaring.Met elkaar voelen we ons verantwoordelijk voor alle leerlingen van de school. We hechten aan een duidelijke communicatie met ouders.
Helemaal in de sfeer van de Growth Mindset vragen wij ons telkens weer af wat wij anders kunnen doen om leerlingen te helpen beter te leren. We hebben van iedere leerling (en van onszelf) hoge verwachtingen. Op onze school wordt dan ook hard gewerkt door team en leerlingen! Vanuit de Kanjergedachte (vertrouw de ander en zorg dat je zelf betrouwbaar bent), zorgen we samen met leerlingen en ouders voor een veilige, warme leeromgeving waar ieder kind tot groei kan komen.

Over Fluvium

kronkel

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op negentien scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

Iedere school heeft een eigen identiteit en missie binnen de gezamenlijke koers. Samen leren, werken en leven krijgen alle aandacht. Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit.

fluvium_logo