Integraal Kind Centrum (IKC)

kronkel

IKC De Stek is misschien wel het kleinste IKC van Nederland. Maak gebruik van ons uistekende aanbod van spelen en leren voor uw kind van 0 tot 12 jaar. Uw kind wordt door ons gezien en we betrekken u graag bij alles rond het IKC.

2_IKC Header kinderen-buiten-5

Bij de baby's en peuters begint het met ontdekkend leren. Dat ontwikkelt zich in een vloeiende lijn naar studerend leren over pittige onderwerpen in groep 8. Uw kind wordt op alle vlakken uitgedaagd!

Chapeau Kinderopvang en BSO

kronkel

De kinderopvang en BSO van Chapeau en de school passen naadloos bij elkaar. De aandacht voor groen, buiten zijn, bewegen en gezondheid, maar ook de kleinschaligheid, het maatwerk, de aandacht voor ieder kind in de groep en de huiselijkheid maken de samenwerking tussen Chapeau en de school tot een prachtig IKC.

 

Wil je vast een kijkje nemen bij het kinderdagverblijf van IKC De Stek? Bekijk dan het filmpje wat Puk meemaakt in Est.

Growth Mindset

kronkel

Carol Dweck concludeerde na onderzoek dat niet alleen talenten en capaciteiten bepalend zijn voor succes, maar veel meer je mindset. Ze maakte onderscheid tussen een ‘vaste mindset’ (je bent zoals je bent en zult niet veranderen) en een ‘groei mindset’ (ieder mens is in staat om zichzelf te verbeteren door oefenen en ervaring op te doen). Mensen met de vaste mindset zien geen nut in oefenen. Een mislukking wordt gevoeld als een persoonlijk falen. Mensen met een groei mindset laten zich niet door een mislukking uit het veld slaan. Ze zien het als iets wat ze ‘nog’ niet kunnen. Ze geloven dat door oefenen, hulp vragen, nogmaals proberen en samenwerken het uiteindelijk wel zal lukken.
Carol Dweck definieerde: ‘Goede leraren geloven in ontwikkeling van intelligentie en talent en zijn gefascineerd door het leerproces.’ Zo is het ook bij IKC De Stek: ‘Het geeft niet als je iets nog niet kunt, we gaan je helpen het te leren!’

Kanjerschool en Gezonde school

kronkel

Kanjerschool: wat is dat?
IKC De Stek volgt de Kanjertraining. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Volgens het lesprogramma leren leerkrachten, directie, ouders en leerlingen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. In de hele school gebruiken we dezelfde taal en basisprincipes. De Kanjertraining voorziet ook in een leerlingvolgsysteem waarmee we inzicht krijgen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Meer informatie op de website van Kanjertraining.

Gezonde school: wat we doen
Sinds mei 2018 zijn we een gezonde school en hebben we ons ingezet voor meer beweging en gezonde voeding op onze school.

 

Zo gymmen we sinds vorig jaar twee keer per week. En hebben we geïnvesteerd in hockeysticks, zodat we tijdens het buitenspelen naast het altijd geliefde voetbal op het schoolplein ook kunnen hockeyen.
Ook hebben we dit jaar bewegingstussendoortjes ingevoerd. Ons doel is dagelijks een zogenaamde energizer toe te voegen aan ons lesprogramma. Tussen de lessen door vijf minuten een leuk bewegingsspelletje met de hele klas om het hoofd even leeg te maken zorgt ook weer voor extra beweging én een leeg hoofd. En dat is prettig om fris door te kunnen met de volgende les.

 

Wat gezonde voeding betreft krijgen we dit jaar twee keer per week schoolfruit van het EU-Schoolfruitprogramma, waardoor onze leerlingen kennismaken met een gevarieerd aanbod van groente en fruit. Naast het schoolfruitprogramma zijn ook de ondernemers uit de omgeving altijd bereid een kistje fruit te leveren. Bovendien nemen de kinderen zelf twee keer per week van thuis groente of fruit mee. Met de vitamines zit het dus wel goed!

moestuin

We zijn er trots op dat we een gezonde school zijn. Inmiddels hebben we een nieuw certificaat behaald: 'milieu en natuur’. Op de foto boven ziet u bovenbouw kinderen werken aan hun moestuintjes.

 

Met hulp van fa. Pellegrom, Blijleven, ouders, subsidie, de ontwerpers van Buroblad en veel andere bevriende bedrijven, hebben we in maart '22 de laatste hand gelegd aan ons groene schoolplein.

Foto 3 landscape watertoestel

Zien wat de kinderen van groep 7/8 hebben geleerd over het scheiden van afval en het belang van schoon water? Bekijk onderstaand filmpje.

youtube-video-thumbnail

Ook de zorg voor huisdieren hoort bij milieu en natuur. Omdat niet iedere leerling thuis kennismaakt met dieren, vinden wij het een mooi streven hen te introduceren met huisdieren. Sinds een half jaar hebben we daarom twee schoolcavia's en een schoolhond.

 

Onze leukste natuurlessen worden gegeven door Bert Vos van NatuurWijs. Daarvoor gaan we altijd naar buiten!

 

Met taal, rekenen en spelling werken we aan het cognitieve welzijn van onze leerlingen, maar we weten maar al te goed dat dat nauw samenhangt met lichamelijke gezondheid. We nemen daarom het streven naar een gezonde school serieus.

Popcorn
WhatsApp-Image-2021-11-09-at-15.42.32-6

Leerlingenzorg

kronkel

Vanaf de eerste dag op school worden de specifieke onderwijsbehoeften van elke leerling op verschillende manieren in kaart gebracht. We krijgen zo een beeld van de beste manier waarop een kind tot leren komt, bijvoorbeeld: welke benadering vanuit de leerkracht goed werkt, op welk materiaal het kind het best reageert, of het kind voldoende heeft aan de basisinstructie of juist aan meer of minder instructie. Ook nemen we de sociaal-emotionele ontwikkeling hierin mee.
Met deze kennis, die we op basis van observatie en toetsing voortdurend aanvullen en aanpassen, proberen we in elke groep een onderwijssetting te creëren waarin ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

 

Logopedie
IKC De Stek werkt samen met logopediepraktijk Logo4Kids. Mocht u vragen hebben voor de logopediste, dan kunt u contact opnemen via de leerkracht van uw kind.

 

Fysiotherapie
Leren schrijven is niet altijd gemakkelijk. Als we zien dat dit echt moeilijk is voor uw kind, kunnen we in overleg met u de hulp van een kinderfysiontherapeut inschakelen. Uw kind wordt dan onder schooltijd geholpen.

 

Verwijsindex en meldcode
De scholen van Fluvium maken (indien nodig) gebruik van de 'verwijsindex' en de 'meldcode kindermishandeling'. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat / hoe hij of zij betrokken is bij een kind.

 

Naast de verwijsindex werken wij ook volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld voor het primair onderwijs.