Ouders

kronkel

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u en uw kind of peuter kennis kunnen maken met onze school. Daarnaast leest u over onze ouderraad en de Medezeggenschapsraad.

Update_3_IKC De Stek_Ouders

Nieuwe ouders

kronkel

IKC De Stek biedt op een kleinschalige manier opvang en onderwijs van uitstekende kwaliteit. We hebben betrokken, deskundige medewerkers en werken in een huiselijke sfeer. Ieder kind wordt bij ons gezien en krijgt een veilig plekje om op te groeien tot een 'goed burger'.

 

Waarom u beslist een kijkje moet komen nemen:

 • Op ons IKC is een zero-tolerance beleid tegen pesten. Uit vragenlijsten blijkt dat kinderen zich beduidend minder vaak gepest voelen dan op vergelijkbare scholen.
 • We investeren graag in een goede samenwerking met ouders.
 • Onze actieve ouderraad bedenkt veel superleuke activiteiten.
 • We baseren onze pedagogiek en didactiek op de 'Growth Mindset': inzet is belangrijker dan intelligentie, iedereen kan leren door te oefenen.
 • Wij hebben een continurooster: u heeft geen extra kosten voor overblijven.
 • We besteden veel aandacht aan gezondheid, natuur en milieu.
 • Voor onze natuurlessen gaan we met de kinderen naar buiten.

 

Ik wil mijn kind aanmelden, hoe doe ik dat?
Is uw kind nog geen vier jaar, dan kunt u voor kinderopvang terecht bij Chapeau.

 

Chapeau verzorgt ook de buitenschoolse opvang (BSO) voor de opvang na schooltijd van kinderen van groep 1 t/m groep 8 (op dinsdag, donderdag en vrijdag).

Zoekt u een goede school voor uw kind, dan bent u van harte welkom voor een oriënterend gesprek vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar oud is. U kunt de school bekijken en we bespreken wat uw kind specifiek nodig heeft. Als IKC De Stek de juiste plek is voor uw kind, krijgt u van ons een aanmeldformulier. Uw kind mag vlak voor de vierde verjaardag tien dagdelen komen wennen (de dagen worden in overleg bepaald).

Foto 8 samen eten

Ouderraad

kronkel

De ouderraad is een, in hoofdzaak, praktisch orgaan. Het richt zich, in nauwe samenwerking met het team, op het organiseren van activiteiten, die naast het traditionele "geven van onderwijs" vanuit school plaatsvinden.

 

De taakopvatting van de ouderraad is breed, namelijk:

 • de bloei van de school te versterken,
 • het ontwikkelen en organiseren van activiteiten rondom school,
 • de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten,
 • de belangen van leerlingen en ouders te behartigen bij de medezeggenschapsraad en de schoolleiding.

Hiermee wil de ouderraad bijdragen aan een optimale ontwikkeling van alle leerlingen van IKC De Stek in een prettige en veilige omgeving.

 

Leden OR

 • Voorzitter: Lisanne de Bruin
 • Secretaris: Anyella Mol
 • Penningmeester: Karin van Dommele
 • Algemene leden: Suzanne van Ingen, Amani Al Khalaf, Susan Pellegrom, Linda Blijleven
 • Teamleden: Lisanne van Binsbergen en Sophia de Groote

 

Activiteiten

 • Kinderboekenweek
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Voorleesdagen
 • Pasen
 • Afscheid groep 8
 • Sponsorloop
 • Koningsspelen

Medezeggenschapsraad

kronkel

De medezeggenschapsraad (MR) van IKC De Stek (de school) heeft inspraak in het beleid van het bestuur van de Stichting Fluvium ten aanzien van onze school. Bij het nemen van besluiten heeft het bestuur in een aantal gevallen de instemming van de MR nodig, zoals bij de vaststelling van het schoolplan en het beleid inzake sponsoring. In andere gevallen heeft de MR adviesrecht.

 

De MR biedt aan de ouders de gelegenheid mee te praten met de school over de gang van zaken op school. Ouders die geen lid zijn van de MR, kunnen eventuele ideeën, klachten e.d. via leden van de raad ter sprake brengen.