Financiën ouderraad

kronkel

Op 1 november heeft de kascontrole plaatsgevonden. De kascommissie heeft het financieel verslag van schooljaar 2022/2023 gecontroleerd en deze goedgekeurd. Marta en Neline bedankt voor jullie tijd en inzet!

Voor wie benieuwd is naar de uitgaven van de ouderraad en het graag eens in zou willen zien: het verslag is op school in te zien. Ook de begroting van schooljaar 2023-2024 is eraan toegevoegd.