Groeigesprekken

kronkel
In de weken van 4 en 11 december bent u uitgenodigd voor de groeigesprekken. Dit zijn de gesprekken die u samen met uw kind en de leerkracht heeft. De kinderen van groep 1/2 vullen hun portfolio gedurende het hele schooljaar met werkjes waar ze trots op zijn en laten deze tijdens dit leergesprek zien. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn druk bezig met het maken van hun presentatie.  Hun gesprek begint met hun eigen presentatie over hun ontwikkeling. Daarnaast zijn de voorlopige cijferlijst en informatie van de leerkracht onderwerpen in het groeigesprek.
In Parro staat vanaf woensdag 29 november de uitnodiging open waarin u zich kunt aanmelden voor dit gesprek.