Informatie avond

kronkel

Wat fijn dat we veel ouders mochten ontmoeten op maandag 25 maart. We hebben het gehad over de toekomst van de school, want we moeten het nieuwe schoolplan gaan schrijven voor de komende vier jaar. Een lastige opdracht, omdat het moeilijk is om vooraf te bedenken wat er de komende vier jaar gaat gebeuren. Ook is een deel van het budget voor scholen de laatste jaren beschikbaar gesteld in de vorm van subsidies zodat we niet helemaal zeker zijn van de hoogte van onze financiering voor de komende jaren (nog afgezien van het leerlingenaantal). Tijdens de avond merkten we dat de school een afspiegeling is van de maatschappij en dat de wensen van ouders divers zijn. Zo vindt de ene ouder dat er veel te weinig aandacht is voor gezondheid, een andere ouder vindt dat we daar teveel nadruk op leggen. Wij hebben uw suggesties meegenomen en gaan aan de slag met het schrijven van het schoolplan. Dat schoolplan moet worden goedgekeurd door de medezeggenschapsraad. Daarna delen we het graag met u.