Kanjertraining

kronkel

Tijdens kanjertraining hebben we het pettenkwadrant gedaan. Dit is een oefening om kinderen feedback te laten geven aan elkaar. Eén leerling gaat voor de klas staan en de andere leerlingen geven feedback. Op de grond maken we een vierkant met de verschillende kleuren petten van kanjertraining. De leerlingen geven feedback door een blokje in het vierkant te leggen. Ze leggen het blokje op de plek waarmee ze aangeven hoe zij vinden dat iemand zich gedraagt.

Ze mogen daarna toelichten waarom ze het blokje op die plek hebben gelegd (waarom dat iemands kracht is of welke tip ze hebben).

Het is uiteraard niet verplicht om voor de klas te staan; de leerlingen mogen zelf aangeven of ze het willen.

Ze waren erg positief over deze oefening en veel leerlingen wilden zelf ook feedback ontvangen. Er werden mooie complimenten en goede tips gegeven. We gaan hier binnenkort weer mee verder.