Leden gezocht voor de GMR

kronkel

Vind je het leuk om na te denken over de ontwikkeling van Fluvium? Houd je ervan om betrokken te worden bij het beleid van de organisatie? Verdiep je je graag in afwisselende onderwerpen, met als doel daar een afgewogen mening over te vormen en de kwaliteit van de scholen te verbeteren? 

Misschien is lidmaatschap van de GMR (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) dan iets voor jou.

Voor komend schooljaar zoekt de GMR vooral nieuwe ouders, en minimaal 1 personeelslid.

De GMR wordt gevormd door ouders en personeelsleden en is de overlegpartner van het bestuur van Fluvium. Over sommige onderwerpen heeft de GMR advies- of instemmingsrecht. Over andere onderwerpen is de GMR een inhoudelijke sparringpartner voor het bestuur. Voorbeelden van onderwerpen die recent behandeld zijn, zijn de regelgeving omtrent Covid 19, de schaarste van onderwijzend personeel en de positie van kleine scholen. 

De GMR vergadert vijf à zes maal per jaar in Geldermalsen, of online. Voor de ondersteuning van de GMR wordt een ambtelijk secretaris ingehuurd. Ook is budget beschikbaar voor de inkoop van scholing. 

Heb je interesse om je te kandideren voor de GMR? Neem dan contact op met Olaf Verheij, ambtelijk secretaris, via GMR@stichtingfluvium.nl