Leerling in Beeld

kronkel

Ieder jaar volgen we de ontwikkeling van uw kind o.a. door het dagelijkse werk, observaties en methode toetsen. Daarnaast maakt uw kind vanaf groep 3 cito’s. Deze toetsen zijn vervangen door de toetsen ‘Leerling in Beeld’. Deze toetsen zijn ook ontwikkeld door cito, hierdoor blijven de eerder behaalde resultaten zichtbaar en kunnen we uw kind blijven volgen t.o.v. het vorige jaar.

Groep 3 en 4 maken deze toetsen op papier en vanaf groep 5 worden deze toetsen digitaal gemaakt. Dit omdat kinderen vanaf groep 5 al gewend zijn om dagelijks digitaal te werken. Digitale toetsen zijn adaptief, waardoor elk kind op zijn niveau aan het werk is met de geleerde stof.

Een goede nachtrust is altijd belangrijk voor uw kind, maar in deze periode willen wij hier extra aandacht voor vragen. Uitgerust op school komen zorgt ervoor dat uw kind alert is en zich goed kan concentreren op de toets.