Informatie voor 'nieuwe' ouders

kronkel

Wenperiode
De wenperiode bestaat uit 10 dagdelen die in samenspraak met de leerkracht worden ingedeeld. Een kind mag komen wennen vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Natuurlijk evalueren we even hoe het ging als u uw kind komt ophalen. Wanneer een kind op school is gestart, vindt na ongeveer een maand een gesprek tussen ouders en leerkracht plaats over hoe het gaat met uw kind op school. Als ouders of school het nodig vinden, kan een gesprek natuurlijk ook eerder plaatsvinden.

 

Schooltijden kleuters
De schooltijden voor de kleuters zijn als volgt:

Maandag   08.30 - 14.30
Dinsdag   08.30 - 14.30
Woensdag   08.30 - 12.30
Donderdag   08.30 - 14.30
Vrijdag   08.30 - 12.00

 

De leerlingen zijn ‘s ochtends op school welkom vanaf 8.15 uur. De leerkrachten zijn dan in de klas. Vanuit coronatijd hebben we overgehouden dat we de kinderen vragen om bij binnenkomst hun handen te wassen.
Op sommige dagen of dagdelen zijn de kinderen vrij i.v.m. studiedagen. We hebben een aantal weken per jaar vakantie. Precieze data hiervan kunt u vinden op de website. Binnen ons integraal kindcentrum geven opvang en onderwijs samen vorm aan ontwikkeling van het kind. Het team van de naschoolse opvang zorgt voor een leuke en gezellige invulling van de middag.

 

Eten en drinken
Elke dag eten en drinken de kinderen samen. De kinderen eten rond 10.15 uur fruit en om 12.00 uur lunchen ze samen met de leerkracht in de klas.We vragen ouders een gezonde lunch mee te geven (geen snoepjes of koek in de broodtrommel) omdat we een gezonde school zijn. Op woensdag,donderdag en vrijdag krijgen de kinderen fruit van school. Op maandag nemen de kinderen zelf fruit mee en op dinsdag mag u zelf kiezen of u fruit of een ander gezond tussendoortje meegeeft.

 

Drinken mag in een beker of pakje meegegeven worden (bij voorkeur in een beker om het aantal verpakkingen te reduceren).

 

Gesprek
Elkaar informeren is belangrijk. Korte gesprekken en mededelingen voor de leerkrachten kunnen vaak voor schooltijd. Als een uitgebreider en persoonlijker contact wenselijk is, maken we graag een afspraak na schooltijd.
Alle informatie versturen wij via Parro. De nieuwsbrief komt daarnaast ook nog via mail. Parro is een app voor op de telefoon waarop wij leuke nieuwtjes en belangrijke berichten delen. Hier kunt u ook een gesprek starten met de leerkrachten of andere ouders, zonder dat uw telefoonnummer voor ouders zichtbaar wordt.
We hebben twee à drie keer per jaar een portfolio- / voortgangsgesprek. Hier krijgt u via de Parro app een uitnodiging voor.
De ouderraad heeft een appgroep waar u middels een aparte brief voor uitgenodigd wordt.

 

Gym
De kinderen hebben 2x per week gym samen met groep 3 en 4. Dit is op de dinsdag- en donderdagochtend. Ze gaan met de bus naar de gymzaal in Opijnen. De kinderen nemen een tasje mee met een shirt, broek en gymschoenen. De leerkrachten gaan mee naar de gym en verzorgen de lessen. We vragen de kinderen om de gymtassen ‘s middags weer mee naar huis te nemen (voor een opgeruimde school).

 

Iets laten zien
Op maandag mogen de kinderen in de hogere groepen iets vertellen over het weekend. De kleuters mogen ook over het weekend vertellen of ze mogen (het is dus niet verplicht) op maandag iets van thuis meenemen om in de klas te laten zien en erover te vertellen. Het is niet de bedoeling dat met het meegenomen speelgoed wordt gespeeld. We willen immers niet dat het speelgoed op school kapot gaat of dat er onderdelen kwijt raken. Daarom zetten we het na het vertellen op de vensterbank.

Vragen?
Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om die te stellen. Het telefoonnummer van school is 0345 569481. U kunt vragen naar Yvonne Roskamp. Zij geeft les aan de kleuters en is ook te bereiken via mail.

De intern begeleider is Mariska Baselier.

De schoolleider is Yvonne van der Giessen.