Schoolmaatschappelijk werk

kronkel

Onze school werkt graag samen met schoolmaatschappelijk werk. Voor onze school is dat met Marjanne van Putten. Ze vertelt hieronder over haar werk.

Beste ouders/verzorgers,

Ik ben Marjanne van Putten, schoolmaatschappelijk werker voor IKC De Stek vanuit Team Sociaal gemeente West Betuwe.

Wanneer betrek je een schoolmaatschappelijk werker?
Soms heb je als ouder zorgen over je kind of loopt het thuis niet lekker. Bijvoorbeeld omdat de opvoeding van je kind veel van je vraagt. Soms is je kind stil en verdrietig of juist heel erg snel boos en weet je niet goed wat er aan de hand is. Soms heb je als gezin te maken met problemen en heeft je kind hier last van, al doe je nog zo goed je best als ouder.
De leerkracht kan signaleren dat een kind zich opvallend gedraagt, geen gelukkige indruk maakt of zijn er zorgen over de ontwikkeling van het kind. De leerkracht bespreekt dat altijd eerst met u en samen kunnen jullie beslissen om schoolmaatschappelijk werk te betrekken.

Wat doet een Schoolmaatschappelijk werker?
De schoolmaatschappelijk werker kan onderzoeken wat er speelt en meedenken welke ondersteuning een kind of een gezin goed kan gebruiken. We gaan met u als ouder in gesprek, de leerkracht en (als het kind oud genoeg is) ook met het kind. Samen proberen we een vorm van ondersteuning te vinden om uw kind of jullie gezin verder te helpen. Het doel is altijd dat het kind zich weer beter voelt en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Indien nodig werken we samen met andere organisaties. Ook biedt het schoolmaatschappelijk werk verschillende groepstrainingen aan. Een aantal keer per jaar wordt Rots en Water (weerbaarheid), Je bibbers de baas (faalangst) en KIES (kinderen in echtscheidingssituaties) gegeven. Meer informatie over deze trainingen is te vinden via deze link en/of kunt u opvragen bij Mariska Baselier of schoolmaatschappelijk werk.

Contact leggen

Wilt u in contact komen met mij, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw kind of bij Mariska Baselier. U kunt mij ook bereiken via marjanne.van.putten@westbetuwe.nl. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.