Toetsen ‘Leerling in Beeld’

kronkel

In het algemene deel van deze nieuwsbrief staat beschreven dat we dit schooljaar toetsen maken van ‘Leerling in Beeld’ om de ontwikkeling van uw kind te volgen.  Deze week starten we met lezen (AVI/Drie-Minuten-Toets) voor alle leerlingen van groep 6/7/8. De weken die erop volgen, gaan de groep 6 en 7 aan de slag met begrijpend lezen, spelling/taalverzorging en rekenen. Groep 8 heeft deze toetsen in november gemaakt en start in februari met de doorstroomtoets. Informatie over deze toets ontvangen de ouders van groep 8 via de mail. Groep 8 gaat in de komende weken wel oefenen met eindtoetsboekjes van vorige jaren.