Vertrouwenspersoon

kronkel
We maken op school gebruik van de ´Kanjertraining´. In de klassen bespreken we verschillende thema´s en oefenen we preventief het juiste gedrag in vervelende situaties die zich voor zouden kunnen doen. We leren kinderen op een goede manier, vanuit vertrouwen te reageren.
De leerlingen kunnen natuurlijk altijd bij de leerkracht terecht mochten ze toch in een vervelende situatie terecht komen. Maar soms is het fijn of nodig om er met iemand anders over te praten. Daarom wil ik u laten weten dat ik, Debbie, ook dit schooljaar weer de vertrouwenspersoon van onze school ben. Ik ben de vertrouwenspersoon voor leerlingen, ouders en personeel. Jullie kunnen altijd bij mij terecht met vragen of zorgen.
Ook in de klassen heb ik verteld dat ik de vertrouwenspersoon ben, wat dat precies inhoudt en wat ik voor de leerlingen kan betekenen.