Wij kunnen lezen!

kronkel

De kinderen uit groep 3 kennen nu alle letters.  Dit hebben we gevierd met het letterfeest. Tijdens het letterfeest hebben de kinderen een letterfeestmuts gemaakt. Ze hebben wat lekkers gegeten en een speurtocht naar letters door de school gedaan.

Nu de kinderen alle letters kennen, lezen en schrijven ze steeds meer en langere woorden. Wat een verschil met een half jaar geleden! We zien de kinderen met plezier een boekje lezen.

Deze week gaan we ook de eerste AVI-toets en DMT afnemen. Bij de AVI-toets lezen de kinderen een klein verhaaltje. Om de toets ‘te halen’ is er een grens gedefinieerd aan de tijd die ze nodig hebben voor het lezen en het aantal fouten dat ze lezen. Voor groep 3 is het vooral belangrijk dat er weinig foutjes worden gemaakt. Het tempo lezen komt dan later ook wel. DMT staat voor ‘drie minuten toets’. Ze krijgen dan kaarten met daarop de woorden. Iedere kaart moeten ze één  minuut lang lezen. We tellen het aantal woorden dat ze juist hebben gelezen in één minuut. Voor de kinderen is het belangrijk dat ze veel oefenen met het lezen. Dit doen we op school, maar ook thuis is het belangrijk dat er veel gelezen wordt.

Groep 4 en 5 hebben deze toetsen ook gemaakt. De resultaten van deze toetsen zult u terugzien in het rapport.