Zoemend lezen in groep 3

kronkel

Het is fijn als alle kinderen thuis extra oefenen met het leren lezen. Hiervoor kunt u o.a. boeken uit de bieb lenen op niveau M3.
Om u te helpen aan te sluiten bij waar we op school mee bezig zijn, krijgen de kinderen een blad mee naar huis met voorbeeldwoorden met de letters waar we op dat moment mee bezig zijn in de klas.

We leren de kinderen zoemend te lezen. Zoemend lezen helpt beter om de letters te vertalen naar het woord dan het spellend lezen. Hieronder een uitleg hoe dit werkt:

Zoemend lezen is een belangrijke leesstrategie om tot correct en vlot lezen te komen. Door het lezen met verlengde klankwaarde wordt het leesproces niet onderbroken, bijvoorbeeld rrraaaammmm -> raam, dit in tegenstelling tot het spellend lezen r/aa/m -> raam. Als een kind moeite heeft om een woord te lezen, helpt u het kind door de klanken van het woord zoemend te lezen zodat uw kind dit over kan nemen.
Het zoemend lezen is een voorbeeldstrategie die het kind hoort van ons als leerkrachten en van u als ouder. Dit wil niet zeggen dat ieder kind het zoemend lezen direct kan overnemen. Ieder kind doorloopt zijn of haar eigen proces. Als uw kind nog (deels) spellend leest is het van belang om dat niet af te keuren omdat dit funest kan zijn voor het zelfvertrouwen en de leesmotivatie. Wel is het goed dat uw kind het zoemend lezen als voorbeeld hoort en probeert dit ook te gaan doen.
Bij woorden die starten met een ploffer (k, p, t, b, d) en de letter h is de instructie: zet de mond goed voor de eerste klank en zoem de tweede klank er direct achteraan. Bijv: baaaassss.
Door tegelijkertijd met de vinger van links naar rechts de letters van het woord in een vloeiende beweging aan te wijzen ondersteunt u het zoemend lezen.

Heeft u daar vragen over? Loop dan even bij ons binnen, dan doen we het voor.