Complimenten

Vorige week zijn we met kanjertraining bezig geweest met het geven van complimenten aan elkaar. Ze mochten een stokje trekken met naam en die leerling moesten ze dan een compliment geven. Sommige leerlingen vonden dat nog wel spannend; iets wat je niet zo vaak doet. Ze gaven daarna aan dat ze het fijn en leuk…

Lees meer

Vertrouwenspersoon

We maken op school gebruik van de ´Kanjertraining´. In de klassen bespreken we verschillende thema´s en oefenen we preventief het juiste gedrag in vervelende situaties die zich voor zouden kunnen doen. We leren kinderen op een goede manier, vanuit vertrouwen te reageren. De leerlingen kunnen natuurlijk altijd bij de leerkracht terecht mochten ze toch in…

Lees meer

Ukelele

Het was even geleden, maar inmiddels zijn we weer druk aan het oefenen met spelen op de ukelele. Na het oefenen en spelen van een Sinterklaas liedje, zijn we nu verschillende liedjes aan het oefenen voor Kerst. Wel weer even wennen die verschillende akkoorden, maar door te oefenen gaat het steeds beter. De kinderen (en…

Lees meer

Week van respect

Van 6 t/m 12 november was het de week van respect. Hier hebben wij als school aandacht aan besteed door lessen te geven en natuurlijk gesprekken hierover te hebben met de kinderen. Ook kwam Shamier Madhar als gastspreker in onze klas. Hij heeft de kinderen een presentatie laten zien. Het ging onder andere over zijn…

Lees meer

Dansen en rappen

Afgelopen weken hebben de kinderen twee leuke danslessen gehad. Na een leuke warming-up kregen de kinderen in stapjes een dans aangeleerd. Soms nog wel pittig om bij te houden, maar wel heel leuk! De kinderen wisselden steeds van plek, zodat iedereen een keer vooraan stond. Naast dansen kunnen de kinderen ook goed rappen. De dag…

Lees meer

Klokken

In groep 6 zijn we veel bezig met de kloktijden. Het gaat er nu in groep 6 vooral om dat ze het tijdsverschil kunnen bepalen tussen twee klokken (analoog en digitaal). We merken dat dit nog best wel lastig is. De kinderen moeten dit uitrekenen met een pijlenschema. Ze schrijven de digitale tijd van de…

Lees meer

Poldermolen

Het bezoek aan de poldermolen was erg interessant. We mochten de molen aan de buiten- en binnenkant bekijken. De molenaar heeft ons verteld over de geschiedenis van de molen, de verplaatsing van Wadenoijen naar Ophemert en natuurlijk hoe de molen werkt. Hij heeft ons veel laten zien. De kinderen hebben veel vragen gesteld en waren…

Lees meer

Activiteit schoolplein

Vorige week kwam er iemand van Welzijn West Betuwe om met de kinderen spellen te spelen tijdens de pauze. Het doel hiervan is om de kinderen nieuwe spelideeën te geven, maar ook de kinderen te leren zelf een spel op te starten/uit te leggen aan de hand van een beschrijving. De kinderen hebben eerst een…

Lees meer

Workshops

Vrijdagmiddag hebben we de kinderen van groep 3 t/m 8 workshops aangeboden. Ze konden kiezen uit koken, dansen en punniken. De komende twee weken gaan we hier nog mee verder en blijven de kinderen bij dezelfde workshop. Daarna gaan we rouleren. De kinderen en de juffen vonden het erg leuk!

Lees meer