Museum

Vorige week zijn we naar het museum Catharijneconvent geweest. Het thema van de les was ´feest op je bord´. De kinderen hebben geleerd welke eetgewoontes er bij verschillende religies en feestdagen horen. Ze hebben verschillende kunstwerken bekeken en aan de hand van geuren konden ze raden welk eten erbij hoorde. Als eindopdracht mochten ze hun…

Lees meer

Kanjertraining

Tijdens kanjertraining hebben we het pettenkwadrant gedaan. Dit is een oefening om kinderen feedback te laten geven aan elkaar. Eén leerling gaat voor de klas staan en de andere leerlingen geven feedback. Op de grond maken we een vierkant met de verschillende kleuren petten van kanjertraining. De leerlingen geven feedback door een blokje in het…

Lees meer

Toetsen ‘Leerling in Beeld’

In het algemene deel van deze nieuwsbrief staat beschreven dat we dit schooljaar toetsen maken van ‘Leerling in Beeld’ om de ontwikkeling van uw kind te volgen.  Deze week starten we met lezen (AVI/Drie-Minuten-Toets) voor alle leerlingen van groep 6/7/8. De weken die erop volgen, gaan de groep 6 en 7 aan de slag met…

Lees meer

Complimenten

Vorige week zijn we met kanjertraining bezig geweest met het geven van complimenten aan elkaar. Ze mochten een stokje trekken met naam en die leerling moesten ze dan een compliment geven. Sommige leerlingen vonden dat nog wel spannend; iets wat je niet zo vaak doet. Ze gaven daarna aan dat ze het fijn en leuk…

Lees meer

De afgelopen weken taal/spelling/rekenen

Deze afgelopen twee weken hebben we het thema van taal/spelling en het blok van rekenen afgesloten. We zijn als school aan het kijken naar verschillende methodes, omdat deze aan vervanging toe zijn.  We kunnen een beter oordeel geven over een methode als we hier ook daadwerkelijk mee gewerkt hebben, vandaar dat we deze week met…

Lees meer

Ukelele

Het was even geleden, maar inmiddels zijn we weer druk aan het oefenen met spelen op de ukelele. Na het oefenen en spelen van een Sinterklaas liedje, zijn we nu verschillende liedjes aan het oefenen voor Kerst. Wel weer even wennen die verschillende akkoorden, maar door te oefenen gaat het steeds beter. De kinderen (en…

Lees meer

Basketbal

De afgelopen drie weken hebben we les gehad van meester Tim. Hij heeft de basisbeginselen van basketbal uitgelegd en daarna zijn er oefeningen gedaan. Vorige week zijn we verder gegaan met oefeningen; o.a. dribbelen en scoren. Ook zijn er twee teams gemaakt die tegen elkaar streden om zo snel mogelijk van een grotere afstand te…

Lees meer

Week van respect

Van 6 t/m 12 november was het de week van respect. Hier hebben wij als school aandacht aan besteed door lessen te geven en natuurlijk gesprekken hierover te hebben met de kinderen. Ook kwam Shamier Madhar als gastspreker in onze klas. Hij heeft de kinderen een presentatie laten zien. Het ging onder andere over zijn…

Lees meer

Dansen en rappen

Afgelopen weken hebben de kinderen twee leuke danslessen gehad. Na een leuke warming-up kregen de kinderen in stapjes een dans aangeleerd. Soms nog wel pittig om bij te houden, maar wel heel leuk! De kinderen wisselden steeds van plek, zodat iedereen een keer vooraan stond. Naast dansen kunnen de kinderen ook goed rappen. De dag…

Lees meer

Klokken

In groep 6 zijn we veel bezig met de kloktijden. Het gaat er nu in groep 6 vooral om dat ze het tijdsverschil kunnen bepalen tussen twee klokken (analoog en digitaal). We merken dat dit nog best wel lastig is. De kinderen moeten dit uitrekenen met een pijlenschema. Ze schrijven de digitale tijd van de…

Lees meer